Co znamená maximální výše hypotečního úvěru?

Výše hypotečního úvěru znamená kolik si můžete od banky půjčit nebo kolik vám banka schválí na hypotéku, závisící na kombinaci několika faktorů:

- Tržní cena nemovitosti stanovená znalcem,
- LTV, tj. maximální poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti stanovený bankou,
- příjmy a výdaje žadatele.

Hodnota nemovitosti je základ

Hodnota nemovitosti stanovená odhadcem je základem pro výpočet maximální výše hypotečního úvěru. Ocenění může provést kterýkoli registrovaný soudní znalec, ale ne každý posudek musí banka akceptovat. Například pokud má banka špatné zkušenosti s daným znalcem, může požádat o vypracování nového znaleckého posudku novým znalcem. Může se také stát, že s již certifikovaným znalcem banka sníží hodnotu nemovitosti ve znaleckém posudku.

Banky stanovují stropy pro LTV

LTV (Loan to Value) je zkratka pro poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti. Banky mohou ze zákona poskytovat hypoteční úvěry maximálně do výše 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Hypotéky nad 70 % hodnoty nemovitosti jsou v podstatě kombinací hypotéky (70 %) a spotřebitelského úvěru (nad 70 %). V současné době některé banky poskytují úvěry až do výše 100 % hodnoty nemovitosti. Maximální LTV u hypotečního úvěru je důležitým parametrem, pokud neplánujete financovat alespoň 30 % kupované nemovitosti z vlastních prostředků.

Čím více vyděláváte, tím více si můžete půjčit

Rozdíl mezi příjmy a výdaji žadatele (nebo spolužadatelů) slouží k určení disponibilního zůstatku, tj. částky, kterou můžete z pohledu banky každý měsíc splácet. Na základě vypočteného zůstatku měsíční splátky a zvolené doby splatnosti úvěru banka vypočítá maximální možnou výši úvěru. Tento přístup lze použít i v případě, že jste si nemovitost ještě nevybrali a potřebujete také vědět, v jaké cenové hladině se můžete při hledání nemovitosti pohybovat. V takovém případě vám některé banky vystaví potvrzení o hypotéce (v některých bankách označované jako dekret nebo dokument), ve kterém je uvedena předem schválená výše hypotéky. Konečná výše schválené hypotéky samozřejmě nakonec závisí nejen na vašich finančních možnostech, ale také na ceně zastavené nemovitosti a na horní hranici LTV stanovené bankou.