Druhy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé úvěry poskytnuté většinou na nákup nemovitostí. Jejich splacení je zajištěno nemovitostí. Doba splácení je nejméně 3 roky a nejvýše 30 let. Druhy hypotečních úvěrů lze je rozdělit několika způsoby:

Hypotéky podle účelu použití

- Klasické hypoteční úvěry určené na nákup tuzemské nemovitosti nebo její části, výstavbu nebo přestavbu dokončených budov a údržbu tuzemské nemovitosti. Patří mezi ně státem dotované hypotéky pro mladé lidi.
- Hypotéky na výstavbu poskytnuté za účelem výstavby, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti. Poskytují se buď jako předhypoteční úvěry (kdy klient nevlastní žádnou nemovitost a úvěr pokrývá období mezi dokončením a nastěhováním), nebo jako hypoteční úvěry na výstavbu nebo dokončení rozestavěné nemovitosti.
- Refinancování hypotečních úvěrů určených ke splacení jiných, méně výhodných hypotečních úvěrů. Princip refinancování spočívá v předčasném splacení původní hypotéky novou hypotékou, přičemž jako zástava úvěru slouží stejná nemovitost. Nejčastějším důvodem změny poskytovatele hypotéky je výhodnější úroková sazba.
- Americké hypotéky nebo neúčelové úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji se využívají na rekonstrukce, nákup vybavení a automobilů a také na nákup nemovitostí, které nemohou získat klasickou hypotéku. Stále častěji se také používají ke konsolidaci dluhů, tj. ke splacení jiných, méně výhodných úvěrů nebo půjček.

Hypotéky podle formy splácení

- Anuitní hypotéky, u nichž je výše splátky po celou dobu trvání úvěru stejná (nebo stejná úroková sazba) a splácí se v pravidelných intervalech (obvykle měsíčně). S postupujícím splácením se snižuje podíl úroků na splátce a zvyšuje se podíl amortizace jistiny.
- Hypotéky s degresivním splácením, kde se vyšší finanční zátěž soustředí na počáteční období splácení a naopak splátky jsou nejnižší na konci úvěrového vztahu. Tato forma splácení se používá zřídka. Je určena klientům, jejichž současná příjmová situace jim umožňuje splácet vyšší částky, než by spláceli v rámci anuitního splácení. Výše degresivní splátky je obvykle stanovena na období jednoho roku. Na konci roku se stanoví nová splátka, která je vždy nižší než ta předchozí.
- Hypotéky s progresivním splácením, u nichž se výše splátky v průběhu splácení postupně snižuje. V počátečních fázích splácení je výše progresivního splácení nižší než výše anuitní splátky, později je výše progresivního splácení vyšší než výše anuitní splátky. Progresivní splátka se stanoví na období jednoho roku, poté se pro následující rok zvýší o koeficient růstu. Při změně fixace úrokové sazby je obvykle možné přejít z progresivního splácení na anuitní splácení.

Hypotéky podle typu úrokové sazby

- Hypotéky s variabilní úrokovou sazbou, jejíž výše se v průběhu trvání úvěru mění. Výše pohyblivé úrokové sazby je ovlivňována změnami tržních podmínek, nejčastěji změnami základní sazby EURIBOR a změnami sazeb, za které si banky navzájem půjčují finanční prostředky.
- Hypotéky s pevnou úrokovou sazbou, které jsou garantovány bankou po dobu zvolené fixace. Fixace úrokové sazby se obvykle stanoví na 1, 2, 3, 5, 10, 15 nebo 20 let. Ne všechny banky nabízejí všechny fixace. Výhodou fixní úrokové sazby je, že anuitní splátka zůstává po zvolenou dobu fixace stejná.

Kombinované hypoteční úvěry

Lze je kombinovat např. se stavebním spořením nebo životním pojištěním. Kombinované hypotéky se někdy označují také jako hypotéky na více než 70 % hodnoty zastavené nemovitosti, což je zákonem stanovená maximální hranice pro poskytování hypotečních úvěrů. Výsledný úvěr je kombinací hypotéky (do 70 % hodnoty nemovitosti) a spotřebitelského úvěru (nad 70 % hodnoty nemovitosti).

Máte-li další dotazy k hypotéce a podmínkám jejích získání, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.