Jak na hypotéku a osobní bankrot?

Od 1. ledna 2020 je možné podat návrh na osobní bankrot pouze v případě, že je proti osobě vedeno exekuční řízení po dobu delší než jeden rok. Podmínkou osobního bankrotu je, že proti dané osobě musí být vedeno exekuční řízení. Osoba musí být v platební neschopnosti. Fyzická osoba je v platební neschopnosti, pokud není schopna plnit alespoň jeden peněžitý závazek 180 dnů po splatnosti. Osoba musí prokázat poctivý záměr, musí mít snahu svou situaci vyřešit a dluhů se zbavit. Musí poskytnout potřebnou součinnost, projevit snahu najít si zaměstnání nebo zajistit jiný zdroj příjmů a mít řádný zájem o opětovné začlenění do společnosti.

Máte šanci získat hypotéku?

Je běžné, že banka vyhledává a využívá podrobné informace o žadateli o hypotéku a důkladně prověřuje jeho aktuální finanční bonitu i finanční historii. Zásadní význam mají údaje z úvěrových registrů, neboť se jedná o pravidelně aktualizované databáze (měsíční až dvacetidenní), které obsahují mnohem komplexnější informace. Oddlužení formou osobního bankrotu je možné pouze jednou za deset let, ale zároveň jste po celých deset let dohledatelní v insolvenčním rejstříku, kde si vás může banka vyhledat pro případnou žádost o hypotéku.  Banka s větší pravděpodobností poskytne hypotéku dlužníkovi v exekuci než dlužníkovi v osobním bankrotu. Pokud je dlužník v exekuci, existuje vysoká šance, že od neplatiče získá zpět alespoň část dluhu. Pokud dlužník své dluhy zaplatí, je exekutor povinen exekuci ukončit. Pokud k exekuci nedošlo z důvodu nesplácení úvěru, existuje šance, že banka dlužníkovi úvěr včetně hypotéky schválí.

Máte-li další dotazy k hypotéce a podmínkám jejích získání, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.