Jak funguje pojištění schopnosti splácet? Budu ho potřebovat nebo ne?

Co je to vlastně pojištění schopnosti splácet? Jedná se o doplňkový pojistný produkt který má ve své nabídce většina bank, obvykle kombinuje pojištění proti dvěma základním rizikům – úmrtí a vzniku invalidity III. stupně.  Pokud byste tedy v průběhu splácení hypotečního úvěru zemřeli, nebo by vám v důsledku úrazu či nemoci byla přiznána invalidita III. stupně, uhradila by za vás bance nesplacenou část úvěru její smluvní pojišťovna.

V případě nadstandardních variant tohoto pojištění se můžete nechat pojistit i pro případ, že byste nebyli schopni úvěr splácet kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti. Některé banky nabízejí dokonce i varianty pojištění zahrnující také riziko ztráty zaměstnání. Na první pohled se může zdát, že uzavření tohoto pojištění je zcela logický a rozumný krok. Stejně jako u jiných finančních produktů je ale třeba pořádně si spočítat, zda se jeho uzavření právě vám vyplatí. 

Stačí vám pouze kvalitní životní pojištění?

Nejdůležitějším argumentem při rozhodování by pro vás měla být existence jiných pojištění. Největší výhodou pojištění schopnosti splácet je totiž především relativní jistota, že se v průběhu splácení hypotečního úvěru nedostanete do finančních potíží, které by vás v extrémním případě mohly i připravit o střechu nad hlavou. Pokud už máte uzavřené kvalitní životní pojištění, v němž je zahrnuto právě riziko úmrtí či invalidity, je pro vás toto pojištění ve své základní verzi v podstatě zbytečné.

Pokud navíc máte k životnímu pojištění uzavřené i úrazové pojištění, které vám zajistí stabilní příjem v případě dlouhodobé hospitalizace nebo pracovní neschopnosti v důsledku nemoci či úrazu, nemusíte si s dalším pojištěním lámat hlavu. Pokud ale máte životní pojištění uzavřené jen v jeho nejzákladnější verzi – tedy jen pro případ úmrtí – může se další pojištění hodit. V takovém případě je vhodné zvážit rozšířenou variantu pojištění schopnosti splácet, která zahrnuje i krytí v případě dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání. 

Výhody pojištění proti neschopnosti splácet

- Právě možnost pojistit se pro případ ztráty zaměstnání je velkým benefitem pojištění schopnosti splácet – standardní pojistky tento případ totiž nepokrývají
- Další výhodou je možnost získat slevu na úrokové sazbě na úvěru, ke kterému si pojištění sjednáváte
- Kladné body pak toto pojištění získává i za jednoduchost jeho sjednání. Obvykle stačí vaše čestné prohlášení o zdravotním stavu a není nutné podstupovat žádná vyšetření či předkládat zdravotní dokumentaci.

Nevýhody pojištění proti neschopnosti splácet

- Hlavní nevýhodou pojištění je jeho vyšší cena, která se odvíjí od výše úvěru a pojištěných rizik
- Pojistnou částku je navíc většinou nutné zaplatit celou najednou už ve chvíli, kdy pojištění uzavíráte
- Z pojištění schopnosti splácet navíc, na rozdíl od životního pojištění, nelze uplatnit daňové odpočty
- Posledním záporem je relativní krátkodobost pojištění. Pojištění si totiž sjednáváte pouze na dobu trvání vašeho úvěru. Ve chvíli, kdy úvěr splatíte, skončí i platnost vašeho pojištění.