Kolik stojí postavit rodinný dům?

Postavit si vlastní dům je snem mnoha lidí. Je levnější, ale hlavně jednodušší si ho koupit. Pokud si chce někdo postavit dům na vlastní pěst, především proto, aby ušetřil, měl by si ho nejprve nechat postavit od několika firem. Málokdo dokáže postavit dům zcela sám. A pokud si někdo objedná celý dům u jedné firmy, může mu nabídnout nižší cenu, než kdyby zadal práci několika firmám. Kdo chce ušetřit, měl by se poohlédnout po rovinatém pozemku. Po nalezení pozemku je třeba vyhledat vhodný projekt. Nejjednodušší je vybrat si z několika katalogových projektů. Architekt však může pomoci tyto projekty upravit tak, aby lépe vyhovovaly budoucímu stavebníkovi.

Výběr a dodávka materiálů na stavbu

Dalším krokem je vyjednání co nejlepších dodávek materiálů a výstavby určitých částí budovy. Zhotovitel by měl investorovi poskytnout odhadovaný rozpočet nákladů. Konečná cena domu však závisí především na tom, co si investor vybere. Zatímco například to, zda postavit dům z cihel nebo pórobetonu, nemá na konečnou cenu velký vliv, u jiných věcí dražší alternativy znamenají, že dům bude stát o statisíce korun více. Pokud se například někdo rozhodne pro klasické elektrické vytápění, zaplatí za dům o rozloze přibližně 100 m2 přibližně 70 000 Kč. Pokud chce být někdo šetrnější k životnímu prostředí a ušetřit za elektřinu, a proto se rozhodne pro tepelné čerpadlo, musí počítat s investicí kolem 300 - 400 tisíc.

Lidé, kteří si nechají dům postavit firmou, měli trvat na tom, aby firma předložila také tzv. výkaz výměr. Jedná se o běžný termín pro rozpočet, který je tvořen ceníkovými položkami montážních prací a dodávek, přičemž ceny jednotlivých položek v rozpočtu nejsou uvedeny.

Investor ji používá především jako podklad pro vyhodnocování kotací. Někdy se také používá termín slepý rozpočet. Investor zašle stavebním firmám položkový rozpočet se zadanými množstvími, ale bez cen. Firmy je doplní, čímž vzniknou velmi podobné rozpočty s různými jednotkovými cenami, z nichž investor vybere ten nejvýhodnější. Ve výkazu výměr je u každé rozpočtové položky uvedeno také množství. Bez výkazu výměr není možné porovnávat nabídky a detailně vědět, co vlastně kupuji a v jakém množství. Pokud firma předloží pouze výslednou cenu za stavbu, zákazník neví, za co vlastně platí.

I přes podrobný rozpočet je třeba vždy počítat s tím, že konečná cena domu se může zvýšit. Kromě samotné stavby domu je třeba vzít v úvahu také náklady na inženýrské sítě nebo vnitřní vybavení. Pokud má někdo k dispozici například 5 miliónů, měl by si vybrat projekt za nižší částku, aby si nemusel půjčovat na poslední chvíli nebo aby se vyhnul nejhorší variantě, že nebude moci dům dokončit kvůli nedostatku finančních prostředků.

Financování stavby rodinného domu

Při stavbě domu je třeba věnovat velkou pozornost hypotéce. Banky nabízejí pro tento účel stejný úvěr jako v případě koupě nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se dům staví, je celý proces samozřejmě podstatně složitější, než když si někdo koupí hotový dům nebo byt. Hlavní rozdíl je v tom, že v případě stavebnictví banky umožňují klientům čerpat prostředky pouze postupně, v závislosti na fázi výstavby. Některé banky mají například podmínku, že posledních 5 nebo 10 % peněz bude klientovi uvolněno až po dokončení nemovitosti.

Při stavbě rodinného domu se banka opírá o znalecký posudek, ve kterém znalec stanoví budoucí hodnotu domu podle projektu. Na základě tohoto posouzení stanoví maximální částku, která má být klientovi poskytnuta. V případě svépomocné výstavby dokumentuje klient průběh prací fotografiemi. Platí, že banka může určit, kolik z celkové výše úvěru poskytne v určité fázi výstavby. Některé banky při uvolňování další části peněz vyžadují znalecký posudek, který odhaduje aktuální hodnotu zastavené rozestavěné stavby.

Výše úvěru na novou výstavbu se odvíjí od budoucí hodnoty nemovitosti, v ideálním případě od projektu a rozpočtu. Kromě toho je třeba k žádosti předložit odhad pozemku a stavební povolení. Po schválení úvěru tedy žadatel obdrží od banky první tranši (část půjčených peněz) na základě zástavy pozemku. Jakmile má dům základy a může být zapsán na listu vlastnictví jako rozestavěná stavba, může banka uvolnit další tranši ze schváleného úvěrového rámce. Další tranše pak opět závisí na aktuálním stavu výstavby a ocenění znalcem.

Při stavbě domu je důležité, aby postup prací souvisel s čerpáním peněz schválených bankou. Pokud dům staví firma, musí být tomuto čerpání přizpůsobena i smlouva. V opačném případě vás stavitelé mohou požádat o další splátku, ale banka bude požadovat další práce na dokončení této fáze stavby a do té doby nové finance neuvolní.

Kromě samotné výstavby si již lze půjčit peníze na nákup pozemku. Banky také standardně poskytují finance na nákup stavebních pozemků, a to až do výše 90 % jejich hodnoty. Každá banka má však trochu jiné podmínky pro to, kdy považuje pozemek za stavební. Některé vyžadují plánovací informace od obce a dostupnost inženýrských sítí, jiné vyžadují stavební povolení.

Jedním ze způsobů, jak si usnadnit financování nákupu pozemku a výstavby domu, je zastavit jinou nemovitost, například byt, ve kterém člověk v současnosti bydlí.