Co byste měli vědět, když poskytovatel elektřiny ukončí činnost

Někteří dodavatelé elektřiny se přepočítali a nyní hromadně vypovídají smlouvy zákazníkům. Zákazníci, kteří ukončili smlouvu, jsou často bezradní a nevědí, jaké kroky mají podniknout. Vysvětlíme vám, co byste měli dělat, pokud vám dodavatel elektřiny vypověděl smlouvu.

Nejdůležitější fakta ve zkratce

Někteří dodavatelé elektřiny nyní hromadně odpojují zákazníky od elektřiny. Aby bylo ukončení smlouvy přípustné, musí být splněny určité podmínky.Pokud váš dodavatel elektřiny zruší smlouvu, budete převedeni na základní dodávku. Přesto můžete mít nárok na náhradu škody od starého dodavatele. Proč byla mnoha spotřebitelům vypovězena smlouva o dodávce elektřiny?

Mnoho poskytovatelů levné elektřiny nakupuje kvóty levné elektřiny, někdy denně a ve velmi krátkém čase, a dodává je svým zákazníkům. Vzhledem k masivnímu nárůstu cen energií však někteří dodavatelé elektřiny již nejsou schopni pokrýt své potřeby za tak výhodné ceny jako dříve. Prodávaly zákazníkům výhodné smlouvy, i když si mohly samy obstarat elektřinu za mnohem nižší ceny. Kvůli současným vysokým cenám na trhu s elektřinou se někteří dodavatelé elektřiny dostávají do potíží, což je nutí rušit smlouvy se zákazníky. Někteří poskytovatelé jsou dokonce v platební neschopnosti. Někteří poskytovatelé přilákali velké množství nových zákazníků, což zvyšuje jejich zatížení.

Kdy může poskytovatel elektřiny ukončit smlouvu?

Základním pravidlem českého občanského práva je, že se smlouvy musí dodržovat. Dotčení poskytovatelé elektřiny podávají buď řádnou, nebo mimořádnou výpověď. Řádná výpověď je možná pouze v případě, že je dodržena výpovědní lhůta uvedená ve smlouvě. Mimořádné ukončení pracovního poměru je možné pouze v případě, že k tomu existuje závažný důvod. O závažný důvod se jedná tehdy, pokud nelze rozumně očekávat, že strana, která smlouvu ukončuje, bude ve smluvním vztahu pokračovat až do dohodnutého ukončení nebo do uplynutí výpovědní lhůty. Vyhnutí se platební neschopnosti nepředstavuje závažný důvod. V případě mimořádné výpovědi je výpověď možná i bez dodržení výpovědní lhůty. Měli byste si ověřit, který typ výpovědi se na vás vztahuje.

Co se stane, pokud poskytovatel elektřiny vypoví smlouvu?

Pokud vám dodavatel elektřiny vypoví smlouvu, nebudete zcela odpojeni, jak se někteří spotřebitelé v takovém případě obávají. Místo toho se dostanete do tzv. základního zásobování. Od okamžiku ukončení smlouvy budete dostávat elektřinu za změněných podmínek, které se nazývají také "náhradní tarif". Novou smlouvu můžete kdykoli uzavřít s jiným dodavatelem. V nejlepším případě se tak stane ještě před ukončením vypovězené smlouvy.

Co znamená základní dodávka elektřiny?

Pokud dodavatel elektřiny již nemůže dodávat zákazníkovi, přichází na řadu tzv. základní dodávka. Základní dodávkou se rozumí dodávka energie základním dodavatelem odběratelům z řad domácností za obecné ceny a podmínky. Obecné ceny se obvykle skládají z ceny energie závislé na spotřebě a pevné základní ceny. Odběratelé v domácnostech mají na základní dodávky právní nárok. Základní dodavatel může zákazníka odmítnout pouze tehdy, pokud to pro něj není z ekonomických důvodů přiměřené. Základním dodavatelem je vždy energetická společnost, která dodává elektřinu většině domácností v oblasti místní sítě.

Jak nejlépe reagovat v případě ukončení smlouvy?

Pokud vám byla vypovězena smlouva o dodávce elektřiny, měli byste nejen zrušit trvalý příkaz nebo inkasní příkaz, ale také podat námitku. Pokud se vám navíc v důsledku ukončení smlouvy zvýšily náklady na elektřinu, protože u nového poskytovatele musíte platit více, měli byste tyto dodatečné náklady uplatnit jako náhradu škody vůči starému poskytovateli. V každém případě byste měli zdokumentovat aktuální stav měřidla, nejlépe pořízením fotografie. Pokud se váš dodavatel elektřiny dostane do platební neschopnosti, veškeré vaše případné nároky na odškodnění se stanou součástí konkurzní podstaty. V takovém případě musíte počítat s tím, že vrácení peněz bude nějakou dobu trvat.