Výhody dřeva jako stavebního materiálu

Dřevo je jako stavební materiál běžnou i historickou volbou. V posledních několika desetiletích však došlo k posunu ve prospěch technických výrobků nebo kovů, jako je hliník.Přestože je snaha nespoléhat se na světové lesy pro potřeby stavebnictví dobře míněná, není tak ekologická, jak by se mohlo zdát.
 Ve skutečnosti výhody dřeva jako stavebního materiálu stále převažují nad ostatními výrobky na trhu, pokud jde o dopad na životní prostředí a výkon.

Vlastnosti dřeva a pevnost v tahu

Ačkoli je dřevo lehký stavební materiál, co se týče délky v tahu (neboli délky samonosnosti), překonává dokonce i ocel. Jednoduše řečeno, dokáže lépe udržet svou vlastní hmotnost, což umožňuje větší prostory a méně nutných podpěr v některých konstrukcích budov.

Elektrická a tepelná odolnost

Dřevo má přirozenou odolnost proti vedení elektrického proudu, pokud je vysušeno na standardní úroveň vlhkosti, která se u většiny druhů dřeva obvykle pohybuje mezi 7-12 %. Tato vodivost je ve skutečnosti základem jednoho typu systému měření vlhkosti. Jeho pevnost a rozměry nejsou rovněž výrazně ovlivněny teplem. To zajišťuje stabilitu hotové stavby a bezpečnostní důsledky pro požární situace.

Zvuková pohltivost

Akustické vlastnosti dřeva jsou ideální pro minimalizaci ozvěny v obytných nebo kancelářských prostorách. Dřevo zvuk pohlcuje, nikoliv odráží nebo zesiluje. To může výrazně snížit hladinu hluku a zajistit tak dodatečný komfort.

Krása dřeva

Protože je k dispozici široká škála druhů, může dřevo vyhovovat mnoha estetickým požadavkům. Různé druhy mohou také poskytovat různé mechanické, akustické a tepelné vlastnosti.

Ekologická výhoda 

Žijeme v době, kdy jsou ekologické zájmy na prvním místě. Z tohoto důvodu byl po určitou dobu trendem odklon od dřeva jako stavebního materiálu, aby se zabránilo odlesňování a hospodařilo se skleníkovými plyny. Při bližším pohledu na důvody tohoto uvažování se však může ukázat, že je poněkud zcestné. Dřevo má několik výhod, které pomáhají jak stavebníkovi, tak životnímu prostředí.

Dřevo je obnovitelné

Na rozdíl od betonu nebo kovů je dřevo stavebním materiálem, který lze pěstovat a obnovovat prostřednictvím přirozených procesů, jako je přesazování a programy lesního hospodářství. Výběrová těžba a další postupy umožňují pokračovat v růstu, zatímco větší stromy jsou vytěženy. Zatímco lesy rostou (prostřednictvím sluneční energie), přirozeně a účinně odstraňují z prostředí oxid uhličitý. Je to bonus, který je pro dřevo jedinečný.

Snadno se zpracovává

Ve srovnání se stavebními materiály, jako je ocel nebo beton, má dřevo menší dopad na životní prostředí než jeho protějšky. V důsledku toho stojí jeho výroba méně peněz. Při výrobě dřeva dochází také k menšímu plýtvání vodou a dopadu na životní prostředí, zejména ve srovnání s ocelí. Mnoho dřevařských závodů používá vedlejší produkty ze dřeva (štěpky, kůru atd.) jako biopalivo pro svá zařízení. Tím se snižuje zátěž výrobního procesu fosilními palivy. S dalším rozvojem lesního hospodářství a programů obnovy lesů se tyto výhody násobí.

Zvyšuje energetickou účinnost

Díky své přirozené buněčné struktuře má dřevo vyšší izolační schopnost než ocel i plast. To znamená, že domy a budovy potřebují k vytápění a chlazení méně energie. Dřevo navíc může v malé míře pomáhat regulovat úroveň vlhkosti. Bylo zjištěno, že dřevěná podlaha instalovaná na dřevěném podkladu poskytuje stejnou izolační hodnotu jako půlmetrová betonová podlaha.

Biologicky odbouratelné

Jedním z největších problémů mnoha stavebních materiálů, včetně betonu, kovu a plastů, je to, že se po vyhození neskutečně dlouho rozkládají. Pokud je dřevo vystaveno přirozeným klimatickým podmínkám, rozkládá se mnohem rychleji a vlastně při tom doplňuje půdu.

Máte-li další dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.