Potřebné dokumenty k žádosti o hypoteční úvěr

Samotnou žádost o hypotéku sepíše buď pracovník příslušné banky nebo vše vyřídí naši pracovníci. K žádosti o hypotéku je třeba přiložit a počítat s následujícími dokumenty:

1) Dokumenty týkající se nemovitostí, které budou použity jako záruka pro banku. Nemovitost, kterou ručíte bance za úvěr, nemusí být nutně nemovitost, kterou plánujete za úvěr koupit nebo zrekonstruovat. Můžete také ručit za více než jednu nemovitost. Než si necháte nemovitost ocenit, připravte se na to:

- původní list vlastnictví k nemovitosti,
- kopii katastrální mapy.

Tyto dokumenty si můžete vyřídit na katastru nemovitostí. Znalec poté nemovitost prohlédne. Na základě průzkumu a výše uvedených dokumentů vypracuje znalecký posudek s oceněním nemovitosti. V některých případech si znalec může vyžádat také doklad o nabytí nemovitosti současným vlastníkem (např. kupní smlouvu). Zprávu o ocenění nemovitosti obvykle obdržíte ve dvou kopiích - jednu si ponecháte u sebe a druhou přiložíte k žádosti o hypoteční úvěr v bance.

K žádosti o hypoteční úvěr je třeba přiložit také smlouvu prokazující nabytí nemovitosti (např. kupní smlouvu mezi vámi a prodávajícím). Připravte kupní smlouvu v několika vyhotoveních (počet stran + 3 vyhotovení pro katastr nemovitostí + 1x pro banku + 1x pro každého prodávajícího a každého kupujícího). Kupní smlouva musí být podepsána notářem.

2) Doklad o příjmech, kterým bance prokážete výši svých příjmů ze zaměstnání, podnikání nebo jiných příjmů. Příjem dokládá také spolužadatel o hypoteční úvěr. V případě podnikatelů je vyžadován doklad o daňové povinnosti a daňové přiznání za poslední kalendářní rok potvrzené finančním úřadem. Pokud je váš plat zasílán do jiné banky než do té, u které žádáte o hypoteční úvěr, může banka požadovat další dokumenty (např. výpisy z bankovního účtu a roční vyúčtování záloh na daň od vašeho zaměstnavatele).

3) Doklady totožnosti. Vyplněná žádost o hypoteční úvěr (spolu se všemi potřebnými dokumenty) podléhá posouzení podle interních pravidel banky, jehož výsledkem je stanovisko o jejím schválení nebo zamítnutí. Tento proces obvykle trvá několik dní. Pokud bude žádost o hypoteční úvěr schválena, budete vyzváni k podpisu smluvní dokumentace:

- smlouvu o půjčce,
- hypoteční smlouvu,
- návrh na zápis hypotéky do katastru nemovitostí.

Pokud zastavujete vlastní nemovitost, podepisujete všechny dokumenty. Pokud kupujete nemovitost a prodávající požaduje, aby ke změně vlastnictví došlo až po splacení nemovitosti, podepíše prodávající hypoteční smlouvu. V praxi to znamená, že hypotéka na kupovanou nemovitost je zapsána ve prospěch banky ještě před změnou vlastnictví. Po registraci zástavy banka vyplatí prodávajícího a teprve poté přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího.

Máte-li další dotazy k otázkám jak si sjednat hypotéku a nebo potřebným dokumentům, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.