Jak funguje předčasné splacení hypotéky?

Hypotéku aneb úvěr na bydlení lze kdykoli předčasně splatit. A jak to vůbec funguje? V závislosti na datu a výši předčasného splacení hypotéky je to vždy s poplatkem nebo bez poplatku. Za předčasné splacení hypotéky se neplatí žádný poplatek v následujících případech:

- je provedena v souvislosti s uplynutím doby fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nebo v souvislosti se změnou variabilní úrokové sazby hypotečního úvěru,
- provádí se jednou ročně v případě úvěru s proměnlivou úrokovou sazbou, pokud v předchozím kalendářním roce nedošlo ke změně úrokové sazby úvěru,
- nepřesáhne 20 % jistiny hypotečního úvěru do jednoho měsíce před datem výročí smlouvy o hypotečním úvěru.

V ostatních případech mohou banky ze zákona účtovat skutečné náklady na předčasné splacení, a to až do výše 1 % z předčasně splacené částky hypotéky.

Na konci fixačního období nebo při změně variabilní úrokové sazby je klient bankou písemně informován o nové úrokové sazbě a měsíční splátce. Hypoteční banka oznámí klientovi datum změny úrokové sazby hypotečního úvěru a úrokovou sazbu úvěru pro následující úrokové období nejméně dva měsíce před provedením změny a zahájením její platnosti. Pokud Banka vyžaduje žádost o předčasné splacení úvěru, je klient povinen zaslat žádost o předčasné splacení úvěru na bydlení nejpozději jeden měsíc před uplynutím doby fixace úrokové sazby úvěru nebo v souvislosti se změnou variabilní úrokové sazby.

Předčasné splacení hypotéky pro mladé lidi

Pokud je hypotéka pro mladé lidi předčasně splacena před uplynutím čtyř let od data poskytnutí úvěru, musí příjemce úvěru vrátit státní příspěvek poskytnutý po celou stanovenou dobu splácení úvěru. Po dobu prvních pěti let od poskytnutí hypotečního úvěru pro mladé a počátku jeho úrokového období se banka zavazuje umožnit klientovi mimořádnou splátku bez poplatku.

S hypoteční problematikou vám poradíme

Máte-li další dotazy k otázce jak na předčasné splacení hypotečního úvěru nebo hypoteční problematice, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.