Stavíte, renovujete nebo pronajímáte nemovitost? Pak byste měli mít energetický průkaz

Kdy je certifikát povinný, k čemu je vlastně dobrý a proč se vyplatí ho mít, i když nemovitost pronajímáte? A jak získat certifikát? Energetická certifikace budov je proces, při kterém jsou domy a byty, stejně jako jiné budovy, zařazeny do energetických tříd od nejúspornější A0 po nejméně úspornou G. Výsledkem certifikace je energetický průkaz a technická zpráva. Energetický certifikát (EC) není určen k posouzení skutečné spotřeby energie. Je výsledkem souboru výpočtů a pro danou budovu nebo byt by měl mít vždy stejný výsledek.

Jak energetický certifikát pomáhá

Seřazení domů podle energetické třídy může majitelům i potenciálním kupujícím pomoci rychle a snadno zjistit, zda budou mít vysoké účty za energie a zda bude po koupi potřeba dalších investic do zvýšení účinnosti.

Speciálním právním předpisem, který se týká navrhování, zřizování a provozování budov s požadovaným vnitřním prostředím, je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášek k provedení § 6 – Účinnost užití energie a § 9 – Energetický audit).

Zodpovědnost vlastníků

Průkaz energetické náročnosti si musí objednat a zaplatit majitelé, kteří jsou také povinni jej uchovávat po dobu jeho platnosti. Při prodeji domu pak musí energetický průkaz předat novému majiteli. Při pronájmu domu nebo bytu musí majitelé poskytnout nájemci ověřenou kopii osvědčení. Energetický certifikát je platný maximálně 10 let. Po uplynutí této doby není vlastník povinen certifikát obnovit, pokud nebyly provedeny stavební úpravy, zejména zateplení pláště budovy, střechy a výměna původních oken a vnějších dveří v rozsahu větším než 25 % vnější plochy domu. Po dokončení těchto stavebních úprav jste však povinni zajistit si do dvou měsíců nový energetický průkaz.

Co je certifikováno v rodinných domech

V rodinných domech se při certifikaci hodnotí, jak efektivně je zajištěno vytápění a ohřev vody. U ostatních typů budov se posuzují další body spotřeby energie, jako je osvětlení, chlazení a větrání.

Lepší ekonomika díky EC

Průkaz energetické náročnosti obsahuje doporučení pro nákladově efektivní zlepšení energetické náročnosti domu nebo bytu a popis nedostatků v technických a energetických vlastnostech budovy, v technickém systému budovy a v energetickém zařízení. Tato doporučení však nemusíte realizovat. Mají vám pouze poskytnout informace o tom, jak vylepšit váš dům nebo byt, abyste ušetřili náklady na energii.

Kdy je certifikát povinný

- Při schvalování nové výstavby nebo rekonstrukce více než 25 % vnější plochy domu.
- při prodeji
- při pronájmu

Co potřebujete pro získání energetického certifikátu?

Je třeba předložit projektovou dokumentaci, která ukazuje současný stav, fotografie nemovitosti, seznam skutečně použitých materiálů a zařízení. Některé menší a jednodušší nemovitosti lze posoudit bez inspekce, pokud je dokumentace kvalitní (není povinná, ale o to přesněji musí být údaje, které poskytnete, zdokumentovány). Pokud se však jedná o větší nemovitost a chcete mít opravdu dobře zpracovaný certifikát, počítejte s průzkumem.